விளையாட்டு மைதானம்

13 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Terrain de jeux"
 • மண்வெட்டி - pelle
 • ரேக் - râteau
 • தண்ணீர் கேன் - arrosoir
 • கிடைமட்ட பட்டை - barre horizontale
 • பெஞ்ச் - banc
 • கொணர்வி - carrousel
 • ஸ்லைடர் - toboggan
 • சாண்ட்பாக்ஸ் - bac à sable
 • ஊஞ்சல் - balançoire
 • சீசா - balancelle
 • ஏறும் பட்டி - échelle
 • வாளி - seau
 • மணல் அச்சுகள் - moules
Télécharger les fiches Terrain de jeux
ஊஞ்சல் cartes flashஏறும் பட்டி cartes flashகிடைமட்ட பட்டை cartes flash

Cartes Bébé en attente de création

Créez des cartes
sur le Tamil
Imagiers Accessoires bébé
Accessoires bébé  20 flashcards
Créez des cartes
sur le Tamil
Imagiers Vêtements pour Enfants
Vêtements pour Enfants  12 flashcards

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Tamil.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Tamil.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual குழந்தை pour les tout-petits (13 cartes en Tamil)