குழந்தைக்கான பொருட்கள்

19 Tamil printable flashcards for learning Baby things topic
 • சாந்தப்படுத்தும் வாய்ப்பூட்டு - pacifier
 • குழந்தைக்கான தள்ளுவண்டி - stroller
 • உடை மாற்றுவதற்கான மேசை - changing table
 • குழந்தைக்கான குளியல் தொட்டி - baby bath
 • குழந்தை நடைபயிற்சி வண்டி - baby walker
 • தூங்குவதற்கான பை - sleeping bag
 • துவாலை - towel
 • தலையணை - pillow
 • குழந்தைக்கான கழிவுப்பை - changing pad
 • குழந்தைக்கான கூடாரம் - children's tent
 • கிலுகிலுப்பை - rattle
 • தொட்டில் - cradle
 • எடை கணிப்பான் - scales
 • குழந்தைக்கான கழிவுத்தொட்டி - potty
 • பால்புட்டி - nursing bottle
 • உயர் நாற்காலி - high сhair
 • தொட்டில் பொம்மை - mobile
 • குழந்தைக்கான வாகன இருக்கை - сar seat
 • தொட்டில் - сrib
Download Baby things Flashcards
உடை மாற்றுவதற்கான மேசை picture flashcards உயர் நாற்காலி picture flashcards எடை கணிப்பான் picture flashcards

விளையாட்டு மைதானம்

13 Tamil printable flashcards for learning Playground topic
 • மண்வெட்டி - shovel
 • ரேக் - rake
 • தண்ணீர் கேன் - watering can
 • கிடைமட்ட பட்டை - horizontal bar
 • பெஞ்ச் - bench
 • கொணர்வி - carousel
 • ஸ்லைடர் - slide
 • சாண்ட்பாக்ஸ் - sandbox
 • ஊஞ்சல் - swings
 • சீசா - seesaw
 • ஏறும் பட்டி - monkey bar
 • வாளி - bucket
 • மணல் அச்சுகள் - sand molds
Download Playground Flashcards
ஊஞ்சல் picture flashcards ஏறும் பட்டி picture flashcards கிடைமட்ட பட்டை picture flashcards

Baby cards pending creation

Create cards
in Tamil
Baby clothes flashcards
Baby clothes  flashcards

Check other sets of printable Tamil flashcards!

There are no more sets of Tamil flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tamil.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual குழந்தை Flashcards for Toddlers (32 cards in Tamil)