જમીન પરના વાહનો

28 карточек для изучения темы Наземный транспорт на Гуджарати языке!
 • એમ્ફિબિયસ એટીવી - вездеход
 • સ્લેઇહ - сани
 • ટેક્ષી - такси
 • ડબલ ડેકર બસ - двухэтажный автобус
 • ટુરિસ્ટ બસ - экскурсионный автобус
 • કેમ્પર - кемпер
 • પોલીસ કાર - полицейский автомобиль
 • ફાયર એન્જિન - пожарный автомобиль
 • એમ્બ્યુલન્સ - скорая помощь
 • ટેન્ક - танк
 • ટ્રેક્ટર - трактор
 • ગારબેજ ટ્રક - мусоровоз
 • ટ્રક - грузовик
 • એરિયલ પ્લેટફોર્મ - автовышка
 • લોડર - погрузчик
 • રિફ્યુલર - топливозаправщик
 • ટેન્ક ટ્રક - автоцистерна
 • ટ્રેક્ટર યુનિટ - тягач
 • ટ્રેઇલર - прицеп
 • કાર કેરિયર ટ્રેલર - автовоз
 • કાર - машина
 • બસ - автобус
 • સ્ટ્રીટ કાર - троллейбус
 • વાન - фургон
 • સ્કૂલ બસ - школьный автобус
 • વિન્ટેજ કાર - ретроавтомобиль
 • કેરેજ - карета
 • ઘોડાગાડી - повозка
Скачать карточки "Наземный транспорт"
એમ્ફિબિયસ એટીવી карточки энциклопедических знанийએમ્બ્યુલન્સ карточки энциклопедических знанийએરિયલ પ્લેટફોર્મ карточки энциклопедических знаний

વિમાન

14 карточек для изучения темы Воздушный транспорт на Гуджарати языке!
 • વિમાન - самолет
 • હેલિકોપ્ટર - вертолет
 • એર બલૂન - воздушный шар
 • દ્વિપાંખી વિમાન - биплан
 • ફાઇટર પ્લેન - истребитель
 • રોકેટ - ракета
 • સ્પેસ શટલ - космический челнок
 • ઝેપ્પેલીન - дирижабль
 • પેરાશૂટ - парашют
 • ગ્લાઈડર - планер
 • અલ્ટ્રાલાઇટ - сверхлёгкий самолёт
 • પતંગ - воздушный змей
 • ઉપગ્રહ - спутник
 • કન્વર્ટિપ્લેન - конвертоплан
Скачать карточки "Воздушный транспорт"
અલ્ટ્રાલાઇટ карточки энциклопедических знанийઉપગ્રહ карточки энциклопедических знанийએર બલૂન карточки энциклопедических знаний

રેલ પરિવહન

18 карточек для изучения темы Рельсовый транспорт на Гуджарати языке!
 • ટ્રામગાડી - трамвай
 • મોનોરેલ - монорельс
 • ફ્યુનિક્યુલર - фуникулёр
 • ટાંકી કાર - вагон-цистерна
 • વરાળ ટ્રેન - паровоз
 • હોપર કાર - хоппер
 • માલ ગાડી - грузовой вагон
 • પેસેન્જર કાર - пассажирский вагон
 • ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન - электричка
 • ફ્લેટકાર - платформа
 • ઓટોરેક - вагон-автомобилевоз
 • હાઇ સ્પીડ ટ્રેન - скоростной поезд
 • ડમ્પ કાર - думпкар
 • ડીઝલ ટ્રેન - дизельный поезд
 • ખુલ્લી વેગન - полувагон
 • ભૂગર્ભ ટ્રેન - метро
 • ટેન્ડર - тендер
 • રેલ્વે ક્રેન - железнодорожный кран
Скачать карточки "Рельсовый транспорт"
ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન карточки энциклопедических знанийઓટોરેક карточки энциклопедических знанийખુલ્લી વેગન карточки энциклопедических знаний

Транспорт картинки для детей в ожидании создания

Создать карточки
на Гуджарати
Карточки Домана Водный транспорт
Водный транспорт  18 карточек
Создать карточки
на Гуджарати
Карточки Домана Велотранспорт
Велотранспорт  16 карточек
Создать карточки
на Гуджарати
Карточки Домана Мотоциклы
Мотоциклы  14 карточек

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Гуджарати!

Больше нет доступных наборов карточек на Гуджарати языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Гуджарати.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"પરિવહન" - Визуальный Гуджарати Словарь для Малышей (60 картинок)