જમીન પરના વાહનો

28 Gujarati printable flashcards for learning Land transport topic
 • એમ્ફિબિયસ એટીવી - amphibious ATV
 • સ્લેઇહ - sleigh
 • ટેક્ષી - taxi
 • ડબલ ડેકર બસ - double-decker bus
 • ટુરિસ્ટ બસ - tourist bus
 • કેમ્પર - camper
 • પોલીસ કાર - police car
 • ફાયર એન્જિન - fire engine
 • એમ્બ્યુલન્સ - ambulance
 • ટેન્ક - tank
 • ટ્રેક્ટર - tractor
 • ગારબેજ ટ્રક - garbage truck
 • ટ્રક - truck
 • એરિયલ પ્લેટફોર્મ - aerial platform
 • લોડર - loader
 • રિફ્યુલર - refueler
 • ટેન્ક ટ્રક - tank truck
 • ટ્રેક્ટર યુનિટ - tractor unit
 • ટ્રેઇલર - trailer
 • કાર કેરિયર ટ્રેલર - car carrier trailer
 • કાર - car
 • બસ - bus
 • સ્ટ્રીટ કાર - streetcar
 • વાન - van
 • સ્કૂલ બસ - school bus
 • વિન્ટેજ કાર - vintage
 • કેરેજ - carriage
 • ઘોડાગાડી - covered wagon
Download Land transport Flashcards
એમ્ફિબિયસ એટીવી picture flashcardsએમ્બ્યુલન્સ picture flashcardsએરિયલ પ્લેટફોર્મ picture flashcards

વિમાન

14 Gujarati printable flashcards for learning Aircraft topic
 • વિમાન - airplane
 • હેલિકોપ્ટર - helicopter
 • એર બલૂન - air balloon
 • દ્વિપાંખી વિમાન - biplane
 • ફાઇટર પ્લેન - fighter plane
 • રોકેટ - rocket
 • સ્પેસ શટલ - space shuttle
 • ઝેપ્પેલીન - zeppelin
 • પેરાશૂટ - parachute
 • ગ્લાઈડર - glider
 • અલ્ટ્રાલાઇટ - ultralight
 • પતંગ - kite
 • ઉપગ્રહ - satellite
 • કન્વર્ટિપ્લેન - convertiplane
Download Aircraft Flashcards
અલ્ટ્રાલાઇટ picture flashcardsઉપગ્રહ picture flashcardsએર બલૂન picture flashcards

રેલ પરિવહન

18 Gujarati printable flashcards for learning Rail transport topic
 • ટ્રામગાડી - tram
 • મોનોરેલ - monorail
 • ફ્યુનિક્યુલર - funicular
 • ટાંકી કાર - tank car
 • વરાળ ટ્રેન - steam train
 • હોપર કાર - hopper car
 • માલ ગાડી - goods wagon
 • પેસેન્જર કાર - passenger car
 • ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન - electric train
 • ફ્લેટકાર - flatcar
 • ઓટોરેક - autorack
 • હાઇ સ્પીડ ટ્રેન - high-speed train
 • ડમ્પ કાર - dump car
 • ડીઝલ ટ્રેન - diesel train
 • ખુલ્લી વેગન - open wagon
 • ભૂગર્ભ ટ્રેન - subway
 • ટેન્ડર - tender
 • રેલ્વે ક્રેન - railway crane
Download Rail transport Flashcards
ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન picture flashcardsઓટોરેક picture flashcardsખુલ્લી વેગન picture flashcards

Transport cards pending creation

Create cards
on Gujarati
Water transport flashcards
Water transport  18 flashcards
Create cards
on Gujarati
Bicycle transport flashcards
Bicycle transport  16 flashcards
Create cards
on Gujarati
Motorcycles flashcards
Motorcycles  14 flashcards

Check other sets of printable Gujarati flashcards!

There are no more sets of Gujarati flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards and translate them on Gujarati.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual પરિવહન Flashcards for Toddlers (60 cards in Gujarati)