កិរិយា

33 карточек для изучения темы Повседневные дела на Кхмерском языке!
 • អង្គុយលើបង្គន់ - сидит на горшке
 • បត់ជើងតូច/នោម - писает
 • បត់ជើងធំ - какает
 • ចងខ្សែរស្បែកជើង - завязывать шнурки
 • ចម្អិនអាហារ - готовит
 • បញ្ចុកចំណី - кормит
 • ទៅផ្សារ - ходит за покупками
 • សម្រាក - отдыхает
 • ភ្ញាក់​ពី​គេង - просыпается
 • ដុសធ្មេញ - чистит зубы
 • មើល​ទូរទស្សន៍ - смотрит телевизор
 • smoke - курит
 • លេងជាមួយមិត្តភក្តិ - играет с друзьями
 • ធ្វើការ - работает
 • បោសសម្អាត - подметает
 • បូមធូលី - пылесосит
 • បោកគក់ - стирает
 • អ៊ុតខោអាវ - утюжит
 • ស្រោចដំណាំ - поливает
 • splash - брызгает
 • make up - делает макияж
 • កាត់សក់ - подстригается
 • shave - бреется
 • បរិភោគ - ест
 • ផឹក - пьёт
 • លាង - моется
 • គេង - спит
 • សម្អាត - делает уборку
 • ស្លៀកពាក់ - одевается
 • ពាក់ស្បែកជើង - обувается
 • ពាក់អាវ - застегивает пуговицы
 • ងូតទឹក - принимает душ
 • ងូតទឹក - принимает ванну
Скачать карточки "Повседневные дела"
make up карточки энциклопедических знанийshave карточки энциклопедических знанийsmoke карточки энциклопедических знаний

Глаголы картинки для детей в ожидании создания

Создать карточки
на Кхмерском
Карточки Домана Глаголы действия
Глаголы действия  54 карточки
Создать карточки
на Кхмерском
Карточки Домана Глаголы движения
Глаголы движения  22 карточки
Создать карточки
на Кхмерском
Карточки Домана Глаголы состояния
Глаголы состояния  23 карточки

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Кхмерском!

Больше нет доступных наборов карточек на Кхмерском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Кхмерский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"កិរិយា" - Визуальный Кхмерском Словарь для Малышей (33 картинок)