పెంపుడు జంతువులు

10 карточек для изучения темы Домашние животные на Телугу языке!
 • తాబేలు - черепаха
 • పిల్లి - кот
 • కుక్క - собака
 • చేప - рыба
 • చిలుక - попугай
 • ఎలుక - мышь
 • గినియా పంది - морская свинка
 • చిట్టెలుక - хомяк
 • చించిల్లా - шиншилла
 • కానరి - канарейка
Скачать карточки "Домашние животные"
ఎలుక карточки энциклопедических знанийకానరి карточки энциклопедических знанийకుక్క карточки энциклопедических знаний

కీటకాలు

23 карточек для изучения темы Насекомые на Телугу языке!
 • సీతాకోకచిలుక - бабочка
 • లేడి బగ్ - божья коровка
 • చెద పురుగు - термит
 • చీమ - муровей
 • నల్లి - жук
 • దోమ - комар
 • నల్లి - клоп
 • కందిరీగ - оса
 • కందిరీగ - шершень
 • బొద్దింక - таракан
 • తేనెటీగ - шмель
 • తూరీగ - стрекоза
 • గొల్ల భామ - кузнечик
 • ఈగ - муха
 • గొంగళి పురుగు - гусеница
 • పేను - вошь
 • గొల్లభామ - богомол
 • పేడ పురుగు - скарабей
 • సాలీడు - паук
 • తేలు - скорпион
 • తేనెటీగ - пчела
 • కాళ్ళ జెర్రే , బహుపాది , రోకలబండ - многоножка
 • పురుగు - клещ
Скачать карточки "Насекомые"
ఈగ карточки энциклопедических знанийకందిరీగ карточки энциклопедических знанийకందిరీగ карточки энциклопедических знаний

అడవి జంతువులు

21 карточек для изучения темы Животные африки на Телугу языке!
 • సింహం - лев
 • జిరాఫీ - жираф
 • ఏనుగు - слон
 • ఖడ్గమృగం - носорог
 • ocelot - оцелот
 • చిరుత - гепард
 • గొరిల్లా - горила
 • anteater - муравьед
 • tapir - тапир
 • red panda - малая панда
 • gibbon - гиббон
 • తెల్ల పులి - белый тигр
 • sifaka - сифака
 • కోతి - обезьяна
 • చిరుతపులి - леопард
 • జాగ్వార్ - ягуар
 • మొసలి - крокодил
 • పులి - тигр
 • జీబ్రా - зебра
 • హిప్పోపొటమస్ - бегемот
 • పాండా - панда
Скачать карточки "Животные африки"
anteater карточки энциклопедических знанийgibbon карточки энциклопедических знанийocelot карточки энциклопедических знаний

Животные картинки для детей в ожидании создания

Создать карточки
на Телугу
Карточки Домана Животные в деревне
Животные в деревне  15 карточек
Создать карточки
на Телугу
Карточки Домана Морские животные
Морские животные  29 карточек
Создать карточки
на Телугу
Карточки Домана Лесные животные
Лесные животные  22 карточки
Создать карточки
на Телугу
Карточки Домана Животные арктики
Животные арктики  14 карточек

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Телугу!

Больше нет доступных наборов карточек на Телугу языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Телугу.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"జంతువులు" - Визуальный Телугу Словарь для Малышей (54 картинок)