మూల రంగులు

12 Telugu printable flashcards for learning Base colors topic
 • నారింజ - orange
 • నీలం - blue
 • గోధుమ రంగు - brown
 • ఎరుపు - red
 • నలుపు - black
 • వెండి - silver
 • బంగారం - gold
 • బూడిద రంగు - gray
 • ఆకుపచ్చ - green
 • వైలెట్ - purple
 • పసుపు - yellow
 • తెలుపు - white
Download Base colors Flashcards
ఆకుపచ్చ picture flashcards ఎరుపు picture flashcards గోధుమ రంగు picture flashcards

ద్వితీయ రంగులు

20 Telugu printable flashcards for learning Secondary colors topic
 • గులాబీ రంగు - pink
 • ఊదా - purple
 • సాల్మన్ చేప - salmon
 • తాన్ - tan
 • టీల్ - teal
 • లిలక్ - lilac
 • ఆక్వా - aqua
 • ఆక్వామారిన్ - aquamarine
 • నీలవర్ణం - azure
 • బిస్క్యూ - bisque
 • చాక్లెట్ - chocolate
 • పగడపు - coral
 • ముదురు ఎరుపు - dark red
 • నీలిమందు - indigo
 • దంతాలు - ivory
 • ఖాకీ - khaki
 • మెజెంటా - magenta
 • మెరూన్ - maroon
 • నౌకాదళం - navy
 • ఆలివ్ - olive
Download Secondary colors Flashcards
ఆక్వా picture flashcards ఆక్వామారిన్ picture flashcards ఆలివ్ picture flashcards

Colors and shapes cards pending creation

Create cards
in Telugu
2D Shapes flashcards
2D Shapes  flashcards
Create cards
in Telugu
3D Shapes flashcards
3D Shapes  flashcards

Check other sets of printable Telugu flashcards!

There are no more sets of Telugu flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Telugu.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual రంగులు మరియు ఆకారాలు Flashcards for Toddlers (32 cards in Telugu)