సంవత్సరం లోని నెలలు

12 Telugu printable flashcards for learning Months of the Year topic
 • జూన్ - June
 • జులై - July
 • ఆగస్టు - August
 • సెప్టెంబర్ - September
 • అక్టోబర్ - October
 • నవంబర్ - November
 • డిసెంబర్ - December
 • జనవరి - January
 • ఫిబ్రవరి - February
 • మార్చి - March
 • ఏప్రిల్ - April
 • మే - May
Download Months of the Year Flashcards
అక్టోబర్ picture flashcards ఆగస్టు picture flashcards ఏప్రిల్ picture flashcards

వారము

12 Telugu printable flashcards for learning Days of Week topic
 • రేపు - tomorrow
 • క్యాలెండర్ - calendar
 • అనుసూచి - schedule
 • సోమవారం - Monday
 • మంగళవారం - Tuesday
 • బుధవారం - Wednesday
 • గురువారం - Thursday
 • శుక్రవారం - Friday
 • శనివారం - Saturday
 • ఆదివారం - Sunday
 • ఈ రోజు - today
 • నిన్న - yesterday
Download Days of Week Flashcards
అనుసూచి picture flashcards ఆదివారం picture flashcards ఈ రోజు picture flashcards

Calendar cards pending creation

Check other sets of printable Telugu flashcards!

There are no more sets of Telugu flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Telugu.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual క్యాలెండర్ Flashcards for Toddlers (24 cards in Telugu)