శరీర భాగాలు

26 Telugu printable flashcards for learning Body Parts topic
 • మడమ - heel
 • అరికాలు - sole
 • బొటనవేలు - toe
 • గోరు - nail
 • పిడికిలి - fist
 • కణత - head
 • తల - nape
 • మెడ - neck
 • భుజము - shoulder
 • ఛాతీ - chest
 • వీపు - back
 • అస్థిపంజరం - skeleton
 • కపాలం - skull
 • పొట్ట - abdomen
 • ఎముక - bone
 • చేయి - arm
 • కాలు - leg
 • మోచేయి - elbow
 • చేయి - hand
 • మణికట్టు - wrist
 • అరచేయి - palm
 • వేలు - finger
 • మోకాలు - knee
 • తుంటి - hip
 • పిరుదులు - bum
 • పాదము - foot
Download Body Parts Flashcards
అరచేయి picture flashcards అరికాలు picture flashcards అస్థిపంజరం picture flashcards

దశలు

12 Telugu printable flashcards for learning Stages topic
 • ముసలివాడు - old man
 • పెద్దలు - adult
 • యువకుడు - teenager
 • శిశువు - baby
 • అబ్బాయి - boy
 • అమ్మాయి - girl
 • పిల్లలు - children
 • స్త్రీ - lady
 • యువత - youth
 • స్త్రీ - woman
 • మనిషి - man
 • ముసలావిడ - old woman
Download Stages Flashcards
అబ్బాయి picture flashcards అమ్మాయి picture flashcards పిల్లలు picture flashcards

People cards pending creation

Create cards
in Telugu
Face flashcards
Face  flashcards
Create cards
in Telugu
Family members flashcards
Family members  flashcards
Create cards
in Telugu
Professions flashcards
Professions  flashcards
Create cards
in Telugu
Jobs and Occupations flashcards
Jobs and Occupations  flashcards

Check other sets of printable Telugu flashcards!

There are no more sets of Telugu flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Telugu.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ప్రజలు Flashcards for Toddlers (38 cards in Telugu)