อุปกรณ์การเรียน

36 Thai printable flashcards for learning Classroom objects topic
 • นักเรียน - pupil
 • โน๊ตบุ๊ค - laptop
 • โต๊ะเรียน - desk
 • กระดานดำ - chalkboard
 • ชอล์ก - chalk
 • ไวท์บอร์ด - whiteboard
 • ปากกาเมจิก - board marker
 • กระเป๋านักเรียน - backpack
 • หนังสือ - book
 • สมุด - notebook
 • กระดาษ - paper leaf
 • ปากกา - pen
 • ดินสอ - pencil
 • ไฮไลท์ - marker
 • กล่องดินสอน - pencil case
 • กบเหลาดินสอ - pencil sharpener
 • ไม้บรรทัด - ruler
 • ยางลบ - eraser
 • กาว - glue
 • กรรไกร - scissors
 • ไม้โปร - protractor
 • วงเวียน - school compasses
 • ลูกคิด - abacus
 • เครื่องคิดเลข - calculator
 • ลูกโลก - globe
 • กล้องจุลทรรศน์ - microscope
 • ชั้นวางหนังสือ - bookshelf
 • ตารางเวลา - timetable
 • ตัวเลข - numbers
 • ตัวอักษร - letters
 • จดหมาย - letter tracing
 • รถโรงเรียน - school bus
 • กล่องข้าวกลางวัน - lunch box
 • โรงเรียน - school
 • ครู - teacher
 • คอม - computer
Download Classroom objects Flashcards
กบเหลาดินสอ picture flashcards กรรไกร picture flashcards กระดานดำ picture flashcards

อาคารเรียน

17 Thai printable flashcards for learning School building topic
 • ห้องคอม - computer room
 • ้ห้องสมุด - library
 • โรงยิม - gym
 • ห้องดนตรี - music class
 • ห้องศิลปะ - art room
 • ห้องวิทย์ - lab
 • สระว่ายน้ำ - pool
 • หอประชุม - auditorium
 • โรงอาหาร - dining room
 • ตู้เก็บของ - lockers
 • ห้องโถง - hall
 • ห้องน้ำ - toilet
 • สนาม - school yard
 • สนามเด็กเล่น - playground
 • สนามกีฬา - sports ground
 • ห้องครูใหญ่ - office
 • ห้องเรียน - classroom
Download School building Flashcards
ตู้เก็บของ picture flashcards สนาม picture flashcards สนามกีฬา picture flashcards

School cards pending creation

Check other sets of printable Thai flashcards!

There are no more sets of Thai flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Thai.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual โรงเรียน Flashcards for Toddlers (53 cards in Thai)