Chim trong làng

11 Vietnamese printable flashcards for learning Farm birds topic
 • con gà trống - rooster
 • con vịt - duck
 • vịt con - duckling
 • con ngỗng - goose
 • chim cun cút - quail
 • đà điểu - ostrich
 • con công - peacock
 • gà lôi - pheasant
 • gà mái - hen
 • gà tây - turkey
 • gà con - chick
Download Farm birds Flashcards
chim cun cút picture flashcards con công picture flashcards con gà trống picture flashcards

Chim hoang

18 Vietnamese printable flashcards for learning Wild birds topic
 • chim nhạn - swallow
 • con vẹt - parrot
 • chim sẻ - sparrow
 • - stork
 • kền kền - vulture
 • chim ưng - falcon
 • chim cánh cụt - penguin
 • chim ruồi - hummingbird
 • con cú - owl
 • chim gõ kiến - woodpecker
 • con bồ nông - pelican
 • con thiên nga - swan
 • chim sẻ ngô - titmouse
 • chin sẻ ức đỏ - bullfinch
 • con quạ - crow
 • chim đại bàng - eagle
 • chim hồng hạc - flamingo
 • chim bồ câu - pigeon
Download Wild birds Flashcards
chim bồ câu picture flashcards chim cánh cụt picture flashcards chim gõ kiến picture flashcards

Birds cards pending creation

Check other sets of printable Vietnamese flashcards!

There are no more sets of Vietnamese flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Vietnamese.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual Kiên Flashcards for Toddlers (29 cards in Vietnamese)