ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು

54 tarjetas imprimibles en Kannada para aprender el tema de Verbos de acción
 • ಹಿಸುಕು - pretar
 • ಒತ್ತಿ - presionar
 • ಮೇಲೆ ಸುರಿ - verter
 • ತೆರೆದ - abrir
 • ಕೆಸರು - manchar
 • ಗರಗಸ - serrar
 • ಒದೆ - patear
 • ಸಿಡಿಸು - chispear
 • ಮೇಲೆ ಎಸೆ - lanzar
 • ತರುತ್ತಾ - levantar
 • ಹಾಡು - cantar
 • ಮರೆಮಾಡಿ - esconder
 • ಬಾಚಣಿಕೆ - peinar
 • ಹರಿ - rasgar
 • ಮೀನು - pescar
 • ಕೊಡು - sentar
 • ಕೊಡು - agregar
 • ಸ೦ಗ್ರಹಿಸು - collect
 • ದಾದಿ - chupar
 • ಒಣಗಿದ - secar
 • ನಿಲ್ಲು - parar
 • ಹೊಡೆ - disparar
 • ಕಟ್ಟುವುದು - construir
 • ತಟ್ಟು - tocar
 • ತಟ್ಟು - bailar
 • ತಟ್ಟು - arrastrar
 • ಬಿಗಿ - fix
 • ಚಪ್ಪಾಳೆ - aplaudir
 • ಸೀನು - estornudar
 • ಗೀಚು - rascar
 • ಗುಸುಗುಸು - susurrar
 • ಎಸೆಯಿರಿ - tirar
 • ತೂಗುಹಾಕು - colgarse
 • ಇಣುಕಿ ನೋಡಿ - asomarse
 • ಮೂಗು - sonarse la nariz
 • ಕಾಳಜಿ - cuidar
 • ಕೊಡು - dar
 • ಪ್ರಸ್ತುತ - presentar
 • ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ - tomarse
 • ಊದು - soplar
 • ಒಳಗೆ ನೋಡಿ - buscar
 • ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನಾನ - broncear
 • ಉಡಾವಣೆ - lanzar
 • ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸು - tocar el piano
 • ಆಡು - jugar
 • ತೂಗಾಡಿಸು - columpiarse
 • ಇಡು - poner
 • ಅಗೆತ - escabar
 • ಆಹಾರ ಕೊಡು - alimentar
 • ಹರಿದು ಹಾಕು - cortar
 • ಬಣ್ಣ - pintar
 • ಕಚ್ಚುವುದು - morder
 • ಮಡುಗು - acostarse
 • ಹಿಡಿಯಿರಿ - atrapar
Descargar tarjetas de Verbos de acción
ಅಗೆತ Tarjetas didacticasಆಡು Tarjetas didacticasಆಹಾರ ಕೊಡು Tarjetas didacticas

ಓಡು

22 tarjetas imprimibles en Kannada para aprender el tema de Verbos de movimiento
 • ಓಡು - correr
 • ತೆವಳು - gatear
 • ಜಿಗಿತ - saltar
 • ಈಜು - nadar
 • ಪ್ರಯಾಣ - manejar
 • ಸವಾರಿ - cabalgar
 • ಓಡಿಸಿ - navegar
 • ಹಾರಿಸಿ - volar
 • ಹೋಗು - caminar
 • ಒಯ್ಯಿರಿ - cargar
 • ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ - escalar
 • ಇಳಿಯಿರಿ - descender
 • ಬೀಳು - caerse
 • ಎಳೆಯು - jalar
 • ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತೀರಿ - perseguir
 • ನಡೆಯಿ - pasear
 • ಸಾಲು - remar
 • ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ - subir
 • ಹತ್ತುತ್ತೀರಿ - escalar
 • ನೀವು ಡೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ - bucear
 • ನೀವು ತಳ್ಳುತ್ತೀರಿ - empujar
 • ನೀವು ರೋಲ್ - pasear
Descargar tarjetas de Verbos de movimiento
ಇಳಿಯಿರಿ Tarjetas didacticasಈಜು Tarjetas didacticasಉದಯಿಸುತ್ತದೆ Tarjetas didacticas

ಹವ್ಯಾಸಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ

33 tarjetas imprimibles en Kannada para aprender el tema de Verbos de rutina
 • ಕಲಿತುಕೋ - sentarse en una olla
 • ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ - mear
 • ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ - hacer popo
 • ಶೋ ಧಾರ ಕಟ್ಟು - atar cordones
 • ಅಡುಗೆ ಮಾಡು - cocinar
 • ಉಣಿಸು - alimentar
 • ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗು - comprar
 • ಆರಾಮಾಗಿರು - relajar
 • ಎಚ್ಚರವಾಗು - despertarse
 • ಹಲ್ಲುಜ್ಜು - cepillar los dientes
 • ಟಿವಿ ನೋಡು - mirar la tele
 • ಧೂಮಪಾನ - fumar
 • ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡು - jugar
 • ಕೆಲಸ - trabajar
 • ಕಸ ಗುಡಿಸು - barrer
 • ಧೂಳು ಕೊಡವು - aspirar
 • ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆ - lavar la ropa
 • ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡು - planchar
 • ನೀರು ಹಾಕು - regar agua
 • ಸಿಂಪಡಿಸು - salpicar
 • ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿ - maquillarse
 • ಸೈನಿಕ - cortar el pelo
 • ಗಡ್ಡ ತೆಗೆ - afeitar
 • ತಿನ್ನು - comer
 • ಕುಡಿ - tomar
 • ತೊಳೆದುಕೋ - lavarse
 • ಮಲಗು - dormir
 • ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು - limpiar
 • ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ - vestirse
 • ಶೋ ಹಾಕಿಕೋ - poner los zapatos
 • ಬಟನ್ ಹಾಕು - abotonar los botones
 • ಸ್ನಾನ ಮಾಡು - ducharse
 • ಮೈ ತೊಳೆದುಕೋ - bañarse
Descargar tarjetas de Verbos de rutina
ಅಡುಗೆ ಮಾಡು Tarjetas didacticasಆರಾಮಾಗಿರು Tarjetas didacticasಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡು Tarjetas didacticas

Verbosa tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Kannada
tarjetas didacticas de Verbos estatales
Verbos estatales  23 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Kannada imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Kannada. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Kannada.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು para niños pequeños (109 tarjetas en Kannada)