ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು

51 Kannada printable flashcards for learning Action verbs topic
 • ಹಿಸುಕು - squeeze
 • ಒತ್ತಿ - press
 • ಮೇಲೆ ಸುರಿ - pour over
 • ತೆರೆದ - open
 • ಗರಗಸ - saw
 • ಒದೆ - kick
 • ಮೇಲೆ ಎಸೆ - throw up
 • ತರುತ್ತಾ - bring up
 • ಹಾಡು - sing
 • ಮರೆಮಾಡಿ - hide
 • ಬಾಚಣಿಕೆ - comb
 • ಹರಿ - tear, rip
 • ಮೀನು - fish
 • ಕೊಡು - sit
 • ಕೊಡು - add
 • ಸ೦ಗ್ರಹಿಸು - collect, gather
 • ಒಣಗಿದ - dry
 • ನಿಲ್ಲು - stand
 • ಹೊಡೆ - shoot
 • ಕಟ್ಟುವುದು - build
 • ತಟ್ಟು - knock
 • ತಟ್ಟು - dance
 • ತಟ್ಟು - pull
 • ಬಿಗಿ - fix
 • ಚಪ್ಪಾಳೆ - clap
 • ಸೀನು - sneeze
 • ಗೀಚು - scratch
 • ಗುಸುಗುಸು - whisper
 • ಎಸೆಯಿರಿ - throw
 • ತೂಗುಹಾಕು - hang
 • ಇಣುಕಿ ನೋಡಿ - peep out
 • ಮೂಗು - blow one's nose
 • ಕಾಳಜಿ - care
 • ಕೊಡು - give
 • ಪ್ರಸ್ತುತ - present
 • ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ - hold
 • ಊದು - blow
 • ಒಳಗೆ ನೋಡಿ - look into
 • ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನಾನ - sunbathe
 • ಉಡಾವಣೆ - launch
 • ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸು - play the piano
 • ಆಡು - play
 • ತೂಗಾಡಿಸು - swing
 • ಇಡು - put
 • ಅಗೆತ - dig
 • ಆಹಾರ ಕೊಡು - feed
 • ಹರಿದು ಹಾಕು - mow
 • ಬಣ್ಣ - paint
 • ಕಚ್ಚುವುದು - bite
 • ಮಡುಗು - lay
 • ಹಿಡಿಯಿರಿ - catch
Download Action verbs Flashcards
ಅಗೆತ picture flashcards ಆಡು picture flashcards ಆಹಾರ ಕೊಡು picture flashcards

ಓಡು

19 Kannada printable flashcards for learning Movement verbs topic
 • ಓಡು - run
 • ತೆವಳು - crawl
 • ಜಿಗಿತ - jump
 • ಈಜು - swim
 • ಸವಾರಿ - ride
 • ಓಡಿಸಿ - drive
 • ಹಾರಿಸಿ - fly
 • ಹೋಗು - go
 • ಒಯ್ಯಿರಿ - carry
 • ಇಳಿಯಿರಿ - descend
 • ಬೀಳು - fall
 • ಎಳೆಯು - pull
 • ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತೀರಿ - chase
 • ನಡೆಯಿ - walk
 • ಸಾಲು - row
 • ಹತ್ತುತ್ತೀರಿ - climb
 • ನೀವು ಡೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ - dive
 • ನೀವು ತಳ್ಳುತ್ತೀರಿ - push
 • ನೀವು ರೋಲ್ - roll
Download Movement verbs Flashcards
ಇಳಿಯಿರಿ picture flashcards ಈಜು picture flashcards ಎಳೆಯು picture flashcards

ಹವ್ಯಾಸಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ

33 Kannada printable flashcards for learning Routine verbs topic
 • ಕಲಿತುಕೋ - sit on the potty
 • ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ - pee
 • ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ - poop
 • ಶೋ ಧಾರ ಕಟ್ಟು - tie shoelaces
 • ಅಡುಗೆ ಮಾಡು - cook
 • ಉಣಿಸು - feed
 • ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗು - go shopping
 • ಆರಾಮಾಗಿರು - relax
 • ಎಚ್ಚರವಾಗು - wake up
 • ಹಲ್ಲುಜ್ಜು - brush teeth
 • ಟಿವಿ ನೋಡು - watch TV
 • ಧೂಮಪಾನ - smoke
 • ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡು - play with friends
 • ಕೆಲಸ - work
 • ಕಸ ಗುಡಿಸು - sweep
 • ಧೂಳು ಕೊಡವು - vacuum
 • ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆ - do laundry
 • ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡು - iron
 • ನೀರು ಹಾಕು - water
 • ಸಿಂಪಡಿಸು - splash
 • ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿ - put on make-up
 • ಸೈನಿಕ - gets her hair cut
 • ಗಡ್ಡ ತೆಗೆ - shave
 • ತಿನ್ನು - eat
 • ಕುಡಿ - drink
 • ತೊಳೆದುಕೋ - wash
 • ಮಲಗು - sleep
 • ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು - clean, scrub
 • ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ - get dressed
 • ಶೋ ಹಾಕಿಕೋ - put on shoes
 • ಬಟನ್ ಹಾಕು - button the buttons
 • ಸ್ನಾನ ಮಾಡು - take a shower
 • ಮೈ ತೊಳೆದುಕೋ - take a bath
Download Routine verbs Flashcards
ಅಡುಗೆ ಮಾಡು picture flashcards ಆರಾಮಾಗಿರು picture flashcards ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡು picture flashcards

Verbs cards pending creation

Create cards
in Kannada
State verbs flashcards
State verbs  flashcards

Check other sets of printable Kannada flashcards!

There are no more sets of Kannada flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Kannada.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು Flashcards for Toddlers (103 cards in Kannada)