ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು

54 cartes flash imprimables en Kannada pour apprendre le sujet "Les Verbes d'Action"
 • ಹಿಸುಕು - presser
 • ಒತ್ತಿ - presse
 • ಮೇಲೆ ಸುರಿ - verser sur
 • ತೆರೆದ - ouvrir
 • ಕೆಸರು - manger
 • ಗರಗಸ - scier
 • ಒದೆ - botter
 • ಸಿಡಿಸು - éclabousser
 • ಮೇಲೆ ಎಸೆ - vomir
 • ತರುತ್ತಾ - faire monter
 • ಹಾಡು - chanter
 • ಮರೆಮಾಡಿ - cacher
 • ಬಾಚಣಿಕೆ - brosser
 • ಹರಿ - déchirer
 • ಮೀನು - pêcher
 • ಕೊಡು - siéger
 • ಕೊಡು - additionner
 • ಸ೦ಗ್ರಹಿಸು - collecter
 • ದಾದಿ - infirmière
 • ಒಣಗಿದ - sécher
 • ನಿಲ್ಲು - se lever
 • ಹೊಡೆ - tirer
 • ಕಟ್ಟುವುದು - construire
 • ತಟ್ಟು - frapper a la porte
 • ತಟ್ಟು - danser
 • ತಟ್ಟು - traîne
 • ಬಿಗಿ - réparer
 • ಚಪ್ಪಾಳೆ - applaudir
 • ಸೀನು - éternuer
 • ಗೀಚು - rayure
 • ಗುಸುಗುಸು - chuchoter
 • ಎಸೆಯಿರಿ - lancer
 • ತೂಗುಹಾಕು - traîner
 • ಇಣುಕಿ ನೋಡಿ - regarder
 • ಮೂಗು - se moucher
 • ಕಾಳಜಿ - se soucier
 • ಕೊಡು - donner
 • ಪ್ರಸ್ತುತ - donner
 • ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ - tenir
 • ಊದು - souffler
 • ಒಳಗೆ ನೋಡಿ - examiner
 • ಸೂರ್ಯನ ಸ್ನಾನ - prendre le soleil
 • ಉಡಾವಣೆ - lancer
 • ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸು - jouer du piano
 • ಆಡು - jouer
 • ತೂಗಾಡಿಸು - balancer
 • ಇಡು - mettre
 • ಅಗೆತ - à toi
 • ಆಹಾರ ಕೊಡು - nourrir
 • ಹರಿದು ಹಾಕು - tondre
 • ಬಣ್ಣ - peinturer
 • ಕಚ್ಚುವುದು - mordre
 • ಮಡುಗು - allongé
 • ಹಿಡಿಯಿರಿ - attraper
Télécharger les fiches Les Verbes d'Action
ಅಗೆತ cartes flashಆಡು cartes flashಆಹಾರ ಕೊಡು cartes flash

ಓಡು

22 cartes flash imprimables en Kannada pour apprendre le sujet "Les Verbes de Mouvement"
 • ಓಡು - courir
 • ತೆವಳು - ramper
 • ಜಿಗಿತ - sauter
 • ಈಜು - nager
 • ಪ್ರಯಾಣ - rouler
 • ಸವಾರಿ - galoper
 • ಓಡಿಸಿ - conduir
 • ಹಾರಿಸಿ - voler
 • ಹೋಗು - aller
 • ಒಯ್ಯಿರಿ - porter
 • ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ - monter
 • ಇಳಿಯಿರಿ - descendre
 • ಬೀಳು - tomber
 • ಎಳೆಯು - trainer
 • ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತೀರಿ - pourchasser
 • ನಡೆಯಿ - se promener
 • ಸಾಲು - pagayer
 • ನೀವು ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ - grimper
 • ಹತ್ತುತ್ತೀರಿ - escalader
 • ನೀವು ಡೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ - plonger
 • ನೀವು ತಳ್ಳುತ್ತೀರಿ - pousser
 • ನೀವು ರೋಲ್ - rouler
Télécharger les fiches Les Verbes de Mouvement
ಇಳಿಯಿರಿ cartes flashಈಜು cartes flashಉದಯಿಸುತ್ತದೆ cartes flash

ಹವ್ಯಾಸಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ

33 cartes flash imprimables en Kannada pour apprendre le sujet "Les Verbes de Routine"
 • ಕಲಿತುಕೋ - s'asseoir
 • ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ - faire pipi
 • ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ - faire du caca
 • ಶೋ ಧಾರ ಕಟ್ಟು - nouer les lacets
 • ಅಡುಗೆ ಮಾಡು - cuisiner
 • ಉಣಿಸು - nourrir
 • ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗು - faire des achats
 • ಆರಾಮಾಗಿರು - se détendre
 • ಎಚ್ಚರವಾಗು - se reveiller
 • ಹಲ್ಲುಜ್ಜು - se brosser les dents
 • ಟಿವಿ ನೋಡು - regarder la télé
 • ಧೂಮಪಾನ - fumer
 • ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡು - jouer
 • ಕೆಲಸ - travailler
 • ಕಸ ಗುಡಿಸು - balayer
 • ಧೂಳು ಕೊಡವು - passer l'aspirateur
 • ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆ - faire la lessive
 • ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡು - repasser
 • ನೀರು ಹಾಕು - arroser
 • ಸಿಂಪಡಿಸು - splash
 • ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿ - se maquiller
 • ಸೈನಿಕ - faire couper les cheveux
 • ಗಡ್ಡ ತೆಗೆ - raser
 • ತಿನ್ನು - manger
 • ಕುಡಿ - boire
 • ತೊಳೆದುಕೋ - se laver
 • ಮಲಗು - dormir
 • ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು - nettoyer
 • ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ - s'habiller
 • ಶೋ ಹಾಕಿಕೋ - mettre mes chaussures
 • ಬಟನ್ ಹಾಕು - boutonner
 • ಸ್ನಾನ ಮಾಡು - prendre une douche
 • ಮೈ ತೊಳೆದುಕೋ - prendre un bain
Télécharger les fiches Les Verbes de Routine
ಅಡುಗೆ ಮಾಡು cartes flashಆರಾಮಾಗಿರು cartes flashಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡು cartes flash

Cartes Les Verbes en attente de création

Créez des cartes
sur le Kannada
Imagiers Les Verbes d'États
Les Verbes d'États  23 flashcards

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Kannada.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Kannada.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು pour les tout-petits (109 cartes en Kannada)