ตรงกันข้าม

74 tarjetas imprimibles en Tailandés para aprender el tema de Opositivos
 • สั้น - corto
 • สูง - alto
 • เตี้ย - bajo
 • เร็ว - rapido
 • ช้า - lento
 • หนา - grueso
 • บาง - delgado
 • อ้วน - gordo
 • ผอม - delgado
 • แก่ - anciano
 • เด็ก - joven
 • ของเทียม - artificial
 • ของมีชีวิต - natural
 • แห้ง - seco
 • เปียก - húmedo
 • เรียบ - liso
 • มีหนาม - mordaz
 • ร้อน - caliente
 • เย็น - frío
 • สีเข้ม - oscuro
 • สีจาง - claro
 • เปิด - abierto
 • ปิด - cerrado
 • สว่างจ้า - claro
 • สลัว - oscuro
 • แข็งแกร่ง - fuerte
 • เปราะบาง - frágil
 • มีพิษ - peligroso
 • กินได้ - seguro
 • มีความสุข - feliz
 • เศร้า - triste
 • หวาน - dulce
 • เปรี้ยว - ácido
 • ตรง - lizo
 • หยิก - rizado
 • ข้างบน - superior
 • ข้างล่าง - inferior
 • แต่งตัว - vestido
 • โป๊ - desvestido
 • ใจดี - amable
 • ใจร้าย - malvado
 • นูน - volumen
 • ราบ - plano
 • เส้นโค้ง - curva
 • เส้นตรง - derecho
 • สีสัน - colores
 • ขาวดำ - blanco y negro
 • คม - afilado
 • ทู่ - pompón
 • ดูดี - lindo
 • น่าเกลียด - feo
 • ขวา - derecha
 • ซ้าย - izquierda
 • ยาก - difícil
 • ง่าย - fácil
 • รวย - rico
 • จน - pobre
 • ใหญ่ - grande
 • เล็ก - pequeño
 • ใหม่ - nuevo
 • เก่า - viejo
 • หนัก - pesado
 • เบา - liviano
 • สด - maduro
 • เน่า - podrido
 • นุ่ม - suave
 • แข็ง - duro
 • สะอาด - limpio
 • สกปรก - sucio
 • มากมาย - muchos
 • น้อย - pocos
 • เต็ม - lleno
 • ว่าง - vacio
 • ยาว - largo
Descargar tarjetas de Opositivos
กินได้ Tarjetas didacticasขวา Tarjetas didacticasของมีชีวิต Tarjetas didacticas

Adjetivos tarjetas pendientes de creación

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Tailandés imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Tailandés. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Tailandés.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de คุณศัพท์ para niños pequeños (74 tarjetas en Tailandés)