ตรงกันข้าม

74 карточек для изучения темы Противоположности на Тайском языке!
 • สั้น - короткий
 • สูง - высокий
 • เตี้ย - низкий
 • เร็ว - быстрый
 • ช้า - медленный
 • หนา - толстый
 • บาง - тонкий
 • อ้วน - полный
 • ผอม - худой
 • แก่ - пожилая
 • เด็ก - молодая
 • ของเทียม - искусственный
 • ของมีชีวิต - живой
 • แห้ง - сухой
 • เปียก - мокрый
 • เรียบ - гладкое
 • มีหนาม - колючий
 • ร้อน - горячий
 • เย็น - холодный
 • สีเข้ม - тёмный
 • สีจาง - светлый
 • เปิด - открытый
 • ปิด - закрытый
 • สว่างจ้า - яркий
 • สลัว - тусклый
 • แข็งแกร่ง - крепкий
 • เปราะบาง - хрупкий
 • มีพิษ - ядовитый
 • กินได้ - съедобный
 • มีความสุข - весёлый
 • เศร้า - грустный
 • หวาน - сладкий
 • เปรี้ยว - кислый
 • ตรง - прямые
 • หยิก - кучерявый
 • ข้างบน - верхний
 • ข้างล่าง - нижний
 • แต่งตัว - одетый
 • โป๊ - раздетый
 • ใจดี - добрый
 • ใจร้าย - злой
 • นูน - объёмный
 • ราบ - плоский
 • เส้นโค้ง - кривая
 • เส้นตรง - прямая
 • สีสัน - цветной
 • ขาวดำ - черно-белый
 • คม - острый
 • ทู่ - тупой
 • ดูดี - красивый
 • น่าเกลียด - уродливый
 • ขวา - право
 • ซ้าย - лево
 • ยาก - сложный
 • ง่าย - простой
 • รวย - богатый
 • จน - бедный
 • ใหญ่ - большой
 • เล็ก - маленький
 • ใหม่ - новый
 • เก่า - старый
 • หนัก - тяжёлое
 • เบา - лёгкое
 • สด - спелый
 • เน่า - гнилой
 • นุ่ม - мягкое
 • แข็ง - твердое
 • สะอาด - чистые
 • สกปรก - грязные
 • มากมาย - много
 • น้อย - мало
 • เต็ม - полная
 • ว่าง - пустая
 • ยาว - длинный
Скачать карточки "Противоположности"
กินได้ карточки энциклопедических знаний ขวา карточки энциклопедических знаний ของมีชีวิต карточки энциклопедических знаний

Прилагательные картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Тайском!

Больше нет доступных наборов карточек на Тайском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке  и перевести их на Тайский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"คุณศัพท์" - Визуальный Тайском Словарь для Малышей (74 картинок)