เดือนในปี

12 карточек для изучения темы Месяцы года на Тайском языке!
 • มิถุนายน - июнь
 • กรกฎาคม - июль
 • สิงหาคม - август
 • กันยายน - сентябрь
 • ตุลาคม - октябрь
 • พฤศจิกายน - ноябрь
 • ธันวาคม - декабрь
 • มกราคม - январь
 • กุมภาพันธ์ - февраль
 • มีนาคม - март
 • เมษายน - апрель
 • พฤษภาคม - май
Скачать карточки "Месяцы года"
กรกฎาคม карточки энциклопедических знанийกันยายน карточки энциклопедических знанийกุมภาพันธ์ карточки энциклопедических знаний

วันในสัปดาห์

12 карточек для изучения темы Дни недели на Тайском языке!
 • พรุ่งนี้ - завтра
 • ปฏิทิน - календарь
 • กําหนดการ - расписание
 • วันจันทร์ - понедельник
 • วันอังคาร - вторник
 • วันพุธ - среда
 • วันพฤหัสบดี - четверг
 • วันศุกร์ - пятница
 • วันเสาร์ - суббота
 • วันอาทิตย์ - воскресенье
 • วันนี้ - сегодня
 • เมื่อวานนี้ - вчера
Скачать карточки "Дни недели"
กําหนดการ карточки энциклопедических знанийปฏิทิน карточки энциклопедических знанийพรุ่งนี้ карточки энциклопедических знаний

Календарь картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Тайском!

Больше нет доступных наборов карточек на Тайском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Тайский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"ปฏิทิน" - Визуальный Тайском Словарь для Малышей (24 картинок)